Hasznos tudnivalók a beiratkozással kapcsolatban

Iskolánk beiratkozási körzete:

Akácfa utca - Apponyi Albert tér - Attila utca - Bajcsy-Zsilinszky E. körút -  Bálint Sándor utca - Báthori utca - Beniczky Ferenc utca - Botond utca - Cédulaház utca - Csaba utca - Csányi utca - Cserép utca - Csokonai utca -  Deák Ferenc tér - Evezős utca - Felber István utca - Fürdő utca - Füzes utca - Gáspár András körút- Gerlice utca - Görögtemplom utca - Hétvezér utca - Hoffman János utca - Holló utca - Honvéd park -  Hornyik János körút - Hosszú utca - Jász utca - Jégvirág utca - Juhar utca - Károli Gáspár utca - Kecskeméti Végh M. tér - Kiskert tér - Kistó utca - Kőhid utca - Kölcsey utca - Kupa utca - Lajta utca - Lehel utca - Losonczy utca - Margit utca - Mária körút - Mária utca - Munkácsy utca - Nyíl utca - Petőfi Sándor utca páratlan - Pilinszky János utca - Poprád utca - Serfőző utca - Simonyi utca - Sörház utca - Szalag I. utca - Száva utca - Széchenyi körút páratlan - Széchenyi tér páros - Szélmalom utca - Szent Gellért utca - Szent Miklós utca - Szilády Károly utca - Tatár sor - Téglagyár utca - Tél utca -Toldi utca - Vágó utca - Vikár Béla utca - Zimay László utca

Mikor lesz a beiratkozás?

A beiratkozás a Kecskeméten működő KLIK-es általános iskolai tagintézményekben egységes időpontban lesz.
2021-ben,  a rendeletben tervezett időpont: 2021. április 15-16. 

Mit kell a beiratkozásra hozni?

  • A szülő személyi igazolványát,
  • a gyermek és a szülő lakcím kártyáját,
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
  • (az óvoda által kiállított iskolaérettségi papírt) Ezt a dokumentumot, az óvodáktól kapott tájékoztatás szerint, már nem fogják megkapni a leendő elsősök.
  • gyermek TAJ kártyáját,
  • ha az óvoda Szakértői Bizottsághoz küldte a gyereket, a Szakértői Bizottság határozatát,
  • ha az óvoda Nevelési Tanácsadóba küldte a gyermeket, a Nevelési Tanácsadó határozatát,
  • ha a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, a jegyzői határozatot,
  • amennyiben a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű, úgy az ezt igazoló jegyzői határozatot.

Ha gyermeke még nem rendelkezik személyazonosító igazolvánnyal, akkor a beiratkozáshoz nem szükséges elkészíttetni.

A nem körzetben lakó gyerekeket is felveszik?

Iskolaérettség esetén a körzeti gyermekeket az iskola mérlegelés nélkül felveszi a beiratkozás napján. A körzeten kívüliek felvételére is van lehetőségünk, amennyiben kecskeméti lakhellyel rendelkezik a jelentkező. A körzeten kívüliek elutasítására túljelentkezéskor kerülhet sor, ekkor az elutasításról csak a szülővel történő előzetes egyeztetés után döntünk. A körzeten kívüliek felvételénél előnyt jelent, ha a KMJV 54/2008. (XII.19.) rendeletének megfelelően a gyermek sajátos helyzetű.

Sajátos helyzet meghatározása (KMJV 54/2008. (XII.19.) rendeletéből)

"...A rendelet hatálya kiterjed:
a) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő általános iskolákra;
b) az önkormányzat által fenntartott általános iskolákba jelentkező, felvételüket, átvételüket kérő tanköteles tanulókra;
c) a gyermekek, tanulók szüleire, gondviselőjére (továbbiakban: szülő), törvényes képviselőjére.

A sajátos helyzet meghatározása
E rendelet alkalmazásában sajátos helyzetű tanuló, akinek
a) testvére, szülője fogyatékos vagy tartósan beteg;
b) a szülője, gondviselője munkahelye a felvételi illetve átvételi kérelemben megjelölt, az önkormányzat által fenntartott általános iskola körzetében van;
c) testvére a felvételi, átvételi kérelemben megjelölt iskolával tanulói jogviszonyban áll és tankötelezettségét a kérelemben szereplő intézményegységben teljesíti;
d) óvodai nevelése a felvételi, átvételi kérelemben megjelölt iskola körzetének valamelyik óvodájában folyt..."

Tapasztalataink szerint, az iskolánkba jelentkező óvodásokat fel tudjuk venni.

Az Iskolakóstolgató foglalkozásokon, nyílt órákon való részvétel feltétele-e a felvételnek?

Nem. A felvétel egyetlen feltétele a fent említett dokumentumokkal történő beiratkozás.
Azonban javasoljuk minél több foglalkozáson való részvételt, hiszen ez megkönnyíti a gyermek számára az iskolába való átmenetet, megismeri a tanító néni(ke)t, a környezetet.
A foglakozásokra nem kell előzetesen jelentkezni, bármikor részt lehet venni rajtuk.

Hogyan kell intézni a beiratkozást, ha nem az iskola körzetében lakik a gyermek?

A beiratkozás módja ugyanaz, mit a körzeteseknél. A plakátokon meghirdetett beiratkozási napon a szülő által választott iskolába kell elmenni és beiratkozni.

Kell-e a gyereknek is jönni a beiratkozásra?

Nem. Ettől függetlenül, ha a szülő úgy gondolja, hogy ez a pillanat a gyermek számára fontos és élményt adhat neki, a gyerekeket is szívesen fogadjuk a beiratkozáson.

Mit tegyen a szülő, ha a beiratkozás napján nem ér rá?

Írásos meghatalmazás alapján bárki (célszerűen közeli rokon) is beírathatja a gyermeket, de szigorúan csak a beiratkozás napján.

Beiratkozhat-e a tanuló, ha nincs állandó lakcíme?

Állandó lakcím hiányában letelepedési hely vagy ideiglenes lakcím szükséges.

Beiratható -e a gyermek iskolába, ha a Szakértői Bizottság és az OH véleménye szerint nem iskolaérett?

Nem. Ha a 2020-2021-es nevelési évben a Szakéertői Bizottság azt javasolta, hogy további egy évet maradjon az óvodában a gyermek, akkor az iskola nem veheti fel.
Akkor sem, ha időközben kedvező változást tapasztal a szülő a gyermek fejlődésében.