Járványhelyzettel kapcsolatos eljárásrend

ELJÁRÁSREND

Iskolánkban a következő szabályokat hoztuk a járványhelyzet miatt:

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) által megfogalmazott eljárásrendet a helyi adottságokat figyelembe véve, maximálisan betartjuk és alkalmazzuk.

Az EMMI által kiadott eljárásrend változásait követjük és betartjuk.

A Kecskeméti Tankerületi Központ utasításait, a helyi adottságok figyelembevételével, betartjuk.

Belépés az iskolába:

Az iskola épületébe az iskola dolgozóin és a diákokon kívül más csak a tagintézmény-vezető vagy helyettese engedélyével léphet be.

A szülők elsősorban az iskola udvarán várakozhatnak a gyermekükre, illetve az intézményig kísérhetik a gyerekeket.

Az intézménybe belépők testhőmérsékletét minden nap mérjük.

Az első belépéshez szükséges a szülő nyilatkozata a diák és a család egészségi állapotáról.

Testhőmérséklet mérése:

Jó idő esetén az első órát tartó pedagógus az udvaron sorakozó diákok testhőmérsékletét megméri. 
Rossz idő esetén az első órát tartó pedagógus az osztály előtt a folyosón sorakozó diákok testhőmérsékletét megméri.

Amennyiben a diák hőmérséklete meghaladja a tisztifőorvos által meghatározott kritikus hőmérsékletet (37,8 Celsius-fok), akkor 5 perc múlva megismételjük a mérést. Ha ekkor is kritikus pont feletti hőmérsékletet tapasztalunk, akkor elkülönítjük a gyermeket és értesítjük a szülőt.

Az intézmény dolgozói önellenőrzéssel mérik a testhőmérsékletüket. Kritikus pont feletti hőmérséklet esetén a tagintézmény-vezetőnek vagy helyettesének jeleznek.

Maszk használata:

A maszk használata tanítási órán nem kötelező, de igény szerint használható.

A közösségi terekben a maszk használata kötelező.

Az iskolába engedéllyel belépő szülőknek, vendégeknek a maszk használata kötelező minden helyiségben.

Tantermi oktatás:

Tanulóink a tanítási órákon elsősorban az osztályuk tantermében tartózkodnak.

A tanulók napirendjébe beépítjük a kézmosást, mielőtt belépnek a tanterembe, ebédlőbe.

Távozás az iskolából

A nagyobb csoportosulás elkerülése érdekében a tanulók hazaengedése lépcsőzetesen történik.

A felső tagozatos tanulók a szülők által írásban jelzett időpontban önállóan távozhatnak az iskolából.

Az alsó tagozatos tanulókat a pedagógusok az udvarra fogják kísérni az alábbi időpontokban:

Első csoport: 16:00

Második csoport: 16:30

A később érkező szülők nem jöhetnek be az épületbe. Ők a gyermeküket ügyeleti időben vehetik át.

Az ügyeletet kérők 16:30 és 17:00 óra között jó idő esetén az udvaron lesznek, rossz idő esetén a 35-ös tanteremben.

Ügyintézés

Ha a szülő ügyet kíván intézni az iskolában és az személyes megjelenést kíván, akkor lehetőleg jelentkezzen be előre telefonon és kérjen időpontot!

Ha az ügyintézés nem telefonon történik, akkor a szülő a portáig mehet be az iskolába. Belépéskor viseljen maszkot és fertőtlenítse a kezét, így kérjen időpontot, jelentkezzen be!

A portás rögzíti, hogy ki és mikor lépett be az intézménybe, illetve kit és mikor engedett tovább a bejáratnál ügyintézés céljából – a visszakövetés miatt.

Elektronikus ügyintézésre a KRÉTA üzenőrendszerén keresztül illetve az isk.magyar [at] gmail.com címre küldött levéllel van lehetőség.

Beteg gyerek esetén

Ha a gyermek beteg volt és az orvos újra iskolába engedi, akkor orvosi igazolást kérünk. 
Amennyiben egy tanuló krónikus beteg és az orvos igazolja, hogy jobb, ha nem jár iskolába, akkor a hiányzását igazoltnak tekintjük. 

Egyéni digitális oktatást nem biztosítunk, az órák anyagát és a házi feladatot a KRÉTA rendszeren keresztül kell követni.
 250 óra hiányzás ebben az esetben úgy kezelendő, hogy csak azokból a tantárgyakból kerül sor osztályozó vizsgára, amikből időközben nem tud megfelelően számot adni.

Jelzési kötelezettség pozitív COVID teszt esetén:
Az intézmény dolgozóinak és a tanulóknak kötelező haladéktalanul jelezniük, ha a közvetlen környezetükben COVID pozitív tesztet produkáló egyén van. Ebben az esetben a háziorvos utasításának megfelelően kell eljárni.

Iskolai étkezés

Azok számára, akik azt igényelték, lehetőség van az iskolában történő étkezésre a következő szabályok betartásával:
Az ebédeltetés ideje alatt az ebédlőbe idegen nem léphet be!
Az ebédlőben egyszerre csak két tanulócsoport tartózkodhat a pedagógus felügyeletével.
A tanulócsoportok csak a számukra kijelölt helyen és időben ebédelhetnek. 
Minden tanulócsoport után az ebédlőben fertőtlenítésre kerül sor.

Étel elvitele távollét esetén:

  • az ételest 8:30-ig le kell adni az iskolában,
  • az étel elvitelére 11:00-11:30-ig vagy 14:30-14:45-ig van lehetőség.

Mosdóhasználat:

Az alsó tagozat elsősorban tanítási órák elején illetve végén látogatja a mosdókat.

A felső tagozat tanítási órák közötti szünetekben használják a mosdókat.

Fertőtlenítés

a takarítók a EMMI által meghatározottak szerint rendszeresen fertőtlenítő takarítást végeznek a termekben és a mosdókban

A takarítás időpontját a termek ajtajára kihelyezett naplóban rögzítik a takarítók

Nyelvi órák esetében a tantermeket a felsorolt órák után minden alkalommal a takarítók fertőtlenítik. 
A pedagógusok alkoholos fertőtlenítőszerrel fertőtlenítik a tanulók kezét a tanórák elején és végén.

Testnevelés órák:

Az órák szerevezésekor az EMMI ajánlásait betartjuk.

Az órák előtt és után a diákok számára alkoholos kézfertőtlenítőt biztosítunk.

Digitális tanítási rend

Amennyiben a digitális tanítási rend bevezetésre kerül, a szülőket és a diákokat az iskola weblapján, facebook oldalán, KRÉTÁN és az osztályok által megszokott digitális csatornákon keresztül értesítjük.

A digitális tanítási rend során felsőben a discord-on és skype-on, alsóban facebook élő videón keresztül tarthatóak az élő órák.

A házi feladatot és az óra anyagát a KRÉTÁN keresztül juttatjuk el a tanulókhoz, illetve az osztályok szokásosan használt digitális csatornáin keresztül.

Az eljárásrendet szükség esetén, a Kecskeméti Tankerületi Központ és az EMMI utasításainak megfelelően felülvizsgáljuk.