Mozgásterápia minden nap

Oktatásunk egyik nagy erőssége, hogy mozgásterápia segíti a munkát. Tanáraink közül tizenegyen rendelkeznek mozgásterápiás képesítéssel, közülük ketten immár minősített szinten.

A 2010-11. tanévtől kezdve az első osztályokban minden nap tartunk mozgásterápiás foglalkozást. Célunk ezzel, hogy segítsük korunk felgyorsult, teljesítményorientált, sok stresszel járó világában is nyugodt, élményszerű tanulást.

A mozgásterápia alapja az egyensúly, elemi nagymozgások, finommotorika, mozgáskoordináció, dominancia (kéz, láb, szem), ritmusérzék, idő- és térbeli tájékozódás, emlékezet, figyelem, helyes testtartás, stb. fejlesztése.

Az idegrendszerünkre a legközvetlenebb módon a mozgáson keresztül lehet hatni. Az idegrendszer érése és a mozgásfejlődés szoros egységben valósul meg, ezért minden gyerek számára hasznos az általunk javasolt program.

Mozgásterápia segítségével

  • biztosíthatjuk a jobb közérzetet,
  • alkalmazásával sokat tehetünk a megfelelő értelmi, érzelmi és motorikus fejlődés érdekében.
  • lehetőséget biztosíthatunk az idegrendszer számára, hogy bepótolja lemaradásait

Az idegrendszer fejlődésével párhuzamosan csökkennek a tanulási nehézségek, esetleg teljesen el is tűnnek.

Iskolánkban csoportos terápia formájában segítjük tanulóink idegrendszerének fejlődését.

  

 

 A mozgásterápiát egy vizsgálat előzi meg, amelyben feltárjuk a fejlesztendő területeket.

Ezután a következő területeken végzünk fejlesztő gyakorlatokat:

  • Nagymozgások fejlesztése
  • Térérzékelés
  • Egyensúly
  • Szem-kéz koordináció
  • Dominanciák
  • Auditív (hallás utáni) megkülönböztetés
  • Finommozgások alapozása

A mindennapos mozgásterápia, Kulcsár Mihályné által kidolgozott módszer alapján zajlik.

A foglalkozásokat Kovácsné Kovács Klára minősített fejlesztővezeti, aki iskolánk fejlesztő pedagógusa. Munkáját Kákonyi Anikó tanítónk segíti, aki szintén minősített fejlesztő.