Idegennyelv-oktatás

Iskolánkban angol és német nyelvet tanulhatnak diákjaink.

Az idegennyelv tanulására először 2. osztályban van lehetőség. Ekkor szakköri formában heti egy alkalommal tanulhatnak a gyerekek német nyelvet. 

Órarendi keretek között 3. osztálytól választhatják tanulóink az angol és német nyelvet. Ekkor heti 1 órában tanulhatják az idegen nyelvet, érdemjegyet azonban nem kapnak a diákok

Negyedik osztálytól mindenki számára kötelező a nyelv tanulása, amely csoportbontásban történik.

Óraszámok:
2. évfolyam: 1 óra/hét szakköri formában
3. évfolyam: 1 óra/hét órarend szerint, de szakköri formában
4. évfolyam: 2 óra/hét órarend szerint
5-8. évfolyam: 3 óra/hét órarend szerint + igény szerint szakkör

Tanáraink, akik idegennyelvet oktatnak:
    Angol: Bognárné Pogány Anita, Fodor Márta, Kovács-Tari Ágnes (GYES)
    Német: Csány Endre,  Rendek Regina