Akadálymentesítési nyilatkozat

Akadálymentesítési nyilatkozat

A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Magyar Ilona Általános Iskolája. elkötelezett amellett, hogy folyamatosan biztosítsa a http://magyarilona.hu honlap akadálymentes használatát az (EU) 2016/2102 európai parlamenti és tanácsi irányelvet átültető nemzeti jogszabály (a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény) szerint.

Ezen akadálymentesítési nyilatkozat a http://magyarilona.hu/ honlapra vonatkozik.

Megfelelőségi státusz
A honlap az alábbiakban felsorolt kivételek mellett megfelel a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvénynek:

A 2018. május 25. előtt keletkezett, szkennelt pdf állományok nem felolvashatóak, tekintettel arra, hogy e dokumentumok hitelesítése kézi aláírással történt, és az így keletkezett pdf állományok esetében nem biztosítható, hogy azokat a felolvasó programok értelmezni tudják.

Az akadálymentesítési nyilatkozat elkészítése
E nyilatkozat 2022. 09. 08-án készült, a Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Magyar Ilona Általános Iskolája önértékelése alapján.

Visszajelzés és elérhetőségek
Az esetleges megfelelőségi hiányosságokat a Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Magyar Ilona Általános Iskolája 6000 Kecskemét, Hoffmann János utca 8. címen jelezheti. A 2018. évi LXXV. törvény 4. § (2) bekezdés értelmében a közszférabeli szervezet a jelzésre 30 napon belül köteles válaszolni.

Végrehajtási eljárás
Az akadálymentesítési ellenőrzés részletes szabályait a 162/2019. (VII. 5.) Korm. rendelet tartalmazza.

Ellenőrző szervezet: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 35.
Levelezési cím: 1134 Budapest, Váci út 35.
Ügyfélszolgálat: +36 1 450 3070
E-mail: ugyfelszolgalat [at] kifu.gov.hu
Web: https://kifu.gov.hu/

Bejelentés alapján az ellenőrző szervezet akadálymentesítési ellenőrzést végez, ha a visszajelzési eljárásban az értesítést vagy kérelmet benyújtó személy a 2018. évi LXXV. törvény 4. § (2) bekezdése szerinti határidőben nem, vagy nem kielégítő választ kap a közszférabeli szervezettől.

Hivatalos Jóváhagyás
Az akadálymentesítési nyilatkozatot jóváhagyom:

Kecskemét, 2021. 09. 08.
Tóthné Gondi Ildikó (tagintézmény-vezető)