Hamarosan kezdődik az új tanév

 A 2015-2016-os tanév kezdésével kapcsolatos információk:

 

Tankönyvek vásárlása/átvétele:

1. A tankönyvek kiosztására az első tanítási napon kerül sor.

2.  Az elsősök a délutáni szülői értekezleten, a többi évfolyam 2015. szeptem ber elsején  délelőtt  az osztályfőnököktől veheti át a könyveket.

 3. Az első három évfolyam ingyenes, így csekket nem kapnak. A 4-8.  évfolyamos diákok a könyvekkel együtt kapják meg a fizetéshez szükséges csekket. 

4. A 4-8. évfolyamos diákok számára az ingyenesség igazolása a tankönyvek átvételéhez szükséges.

5. Ingyenes tankönyvre a következők jogosultak:

    1-3. évfolyam: MINDEN diák
    4-8. évfolyam esetén a következő feltételek fennállása esetén:
          - tartósan beteg
          - testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos
          - pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl.: dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, stb.)
          - három- vagy többgyermekes családban élő
          - rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő
          - a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett tanulók
Amennyiben a szülő a kedvezményre jogosultságot az iskola felé nem igazolja, úgy a kapott tankönyvek ellenértékét be kell fizetnie a Könyvtárellátó részére.

Ünnepélyes évnyitó: 2015. augusztus 31. (hétfő) 17 óra