Laboratórium

 A természettudományos tantárgyak érthetőbbé, szerethetőbbé tétele a célja annak a fejlesztésnek, amely ma vette kezdetét Kecskeméten. „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a kecskeméti Bányai Júlia Gimnáziumban” című projekt 215.299.350 forint uniós és hazai támogatással valósul meg.

A projekt keretében képzésen vettek részt Nagy Tamás, Betlehemi Tünde és Kontráné Polgár Zsanett.

Heti rendszerességgel laboratóriumi órákon vesznek részt a 7. és 8. osztályos tanulók.
Bekapcsolódnak a képzésbe az alsó tagozatos diákok is, hiszen már az egészen kicsiknek is biztonságos körülmények között lehet érdekes, tanteremben csak nehezen vagy egyáltalán nem kivitelezhető dolgokat bemutatni.

 A laboratóriumi órákon készült fényképek megtekinhetők a Facebookon: