Hírek leendő elsősöknek

 

Leendő elsősök számára szervezett programjaink közül a március 22-én 17 órára tervezett szülői fórum az utolsó.
Erre a megbeszélésre szeretettel várjuk azokat az  érdeklődő szülőket, akiknek leendő elsős gyermekük beiskolázásával kapcsolatban még kérdései vannak.

Az Nkt. 50.§ (7) bekezdése értelmében a beiratkozás időpontját a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bács-Kiskun megye valamennyi településére egységesen határozta meg:

A beiratkozás Bács-Kiskun megye összes általános iskolájában:

2016. április 14. napján 8-19 óráig (csütörtök)
2016. április 15. napján 8-19 óráig (péntek) 

közötti időszakban történik.

A beíratáshoz szükség van:

  • a szülők (gondviselő) személyazonosító igazolványára,
  • a szülők (gondviselő) lakcímét igazoló hatósági igazolványra,
  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványra (lakcímkártya)
  • az iskolaérettségi igazolásra, (óvodai szakvélemény, a Szakértői Bizottság szakértői véleménye az iskolaérettségről, sajátos nevelési igény megállapításáról)

Az iskola a gyermek születési anyakönyvi kivonatát is kérheti.

Célszerű beíratáskor a kedvezményre jogosító (a gyermek esetleges betegségeit igazoló, az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító, illetve különleges gondozásra, gondoskodásra jogosító igazolások) dokumentumokat is bemutatni.
Az általános iskola a felvételi körzetében lakóhellyel rendelkező tanköteles tanulót köteles felvenni.

A felvételről, az iskolák 2016. május 4-ig kötelesek dönteni és azt követően a szülőket értesíteni.


A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülők felülbírálati kérelemmel élhetnek. A felülbírálati kérelmet a felvételt elutasító - intézmény igazgatójának kell benyújtani:
• az állami fenntartású iskola esetében: a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ – járási -tankerületi igazgatójának címezve,
• a nem állami fenntartású intézmény esetében: az intézmény fenntartójának címezve,

az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül.

Amennyiben az elutasító döntés jogerőre emelkedik, az azt követően öt napon belül a szülő köteles gyermekét a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára beíratni.

Diák igazolvánnyal kapcsolatban további információk: kecskemet.imami.hu/orszagos-hirek/iskolaba-keszuloknek-van-mar-nek-azonositotok