A hiányzásokról

A 2010. augusztus 30-án érvénybe lépett törvény szerint a tanuló igazolatlan mulasztása a következőket vonja maga után:

  • Az 1. igazolatlanul mulasztott óra után az iskola telefonon és levélben is értesíti a szülőt, minden további igazolatlan mulasztás esetén szintén ugyanígy jár el.
  • A 10. igazolatlanul mulasztott óra esetén az iskola hivatalos levélben tájékoztatja a jegyzőt és a gyermekjóléti szolgálatot.
  • Az 50. igazolatlanul mulasztott óra után a jegyző elrendeli a gyermek védelembevételét, – ha még nem áll fenn – ill. a teljes összegű iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztését.

Ha a gyermek hiányzik, azt telefonon vagy személyesen be kell jelenteni az intézményben.

A hiányzás az iskola házirendje alapján akkor tekinthető igazoltnak, ha

  • betegség esetén érvényes orvosi igazolást hoz a gyermek az iskolába való érkezést követő 3 munkanapon belül;
  • amennyiben nem rendelkezik a gyermek orvosi igazolással, abban az esetben a szülő a tanév során összesen 3 tanítási napot igazolhat a hiányzást követő 3 munkanapon belül;
  • rendkívüli esetben a gyermek előre látható hiányzását a szülő írásban kérvényezheti az intézményegység-vezetőjétől, a kérelem pozitív elbírálása esetén a hiányzás igazoltnak tekinthető.

Ellenkező esetben a gyermek hiányzását igazolatlannak tekintjük.